Annons
Höga böter för reklamfilm för Voltaren gel
Det smärtlindrande läkemedlet Voltaren innehåller den aktiva substansen diklofenak som har en negativ påverkan på djurlivet. Den receptfria försäljningen av gel med diklofenak utanför apotek är omdiskuterad. Foto: Produktbild

Höga böter för reklamfilm för Voltaren gel

Bolag får 400 000 kronor i vite för sin marknadsföring om att Voltaren gel skulle fungera målsökande.

9 mar 2017, kl 10:00
1

Annons

GlaxoSmithKline Health Care, GSK HC, är bolaget bakom det smärtstillande läkemedlet Voltaren gel, med substansen diklofenak.

I reklamfilmen som nu fällts, och fått ett vite i avgiftskategorin “mycket allvarlig förseelse”, visas stiliserat en person som smörjer in sin rygg. Sedan visas hur preparatets innehåll passerar från huden ner till muskelskiktet. Speakertexten förklarar att gelen ”dras till det inflammerade området där den lindrar smärtan och dämpar inflammationen”.

Företaget har redan tidigare fällts av läkemedelsbolagens branschdomstol Informationsgranskningsnämnden, IGN. Anledningen har varit att de vid flera tillfällen tidigare har formulerat annonstexter så att bilden ges av att Voltaren gel fungerar målsökande. Vid tidigare tillfällen har Läkemedelsverket varit anmälaren, men den här gången är det en enskild läkare som sett företagets reklamfilmen på tv.

Enligt branschens etiska regler ska ett läkemedels produktresumé vara den sakliga utgångspunkten för informationen om läkemedlet. Uppgifter i en annonstext ska därmed kunna härröras till informationen i produktresumén. Efter tidigare anmälningar gjorde bolaget GSK HC en ändring i sin produktresumé, och anförde själva att det nu fanns bäring i produktresumén för marknadsföringstexterna.

Tillägget i produktresumén handlar om hur koncentrationen av diklofenak har uppmätts i plasma, synovialvävnad och synovialvätska efter applicering på hud, vilket visar på en ”preferentiell distribution” av läkemedlet enligt produktresumén.

Men IGN anser inte att texten innebär någon skillnad. Nämnden bedömer istället att tv-reklamen är en ytterligare marknadsföringsåtgärd som kommunicerar ”målsökande egenskaper av diklofenak” precis som de tidigare marknadsföringstexterna som fällts.

IGN anser därför att GSK HC har brutit mot artikel 102 i branschens etiska regelverk, som säger att produktresumén ska utgöra den sakliga utgångs­punkten för informationen om läkemedlet.

IGN dömer också bolaget för att ha brutit mot artikel 104. Den artikeln handlar om att läkemedelsinformation ska vara vederhäftig och inte får innehålla vilseledande framställning i ord eller bild. Kravet på vederhäftighet innebär bland annat att uppgift om ”läkemedlets sammansättning, verksamma beståndsdelar, egenskaper och verkningar” inte får vara ”felaktig, missvisande eller obe­styrkt”.

IGN skriver att ”avsteget får hänföras till avgiftskategori mycket allvarlig förseelse” eftersom reklamen innebär ett åsidosättande av tidigare beslut från Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation. GlaxoSmithKline Health Care AB uppmanas att skriftligt bekräfta att man inte avser att upprepa åtgärden, och döms att böta 400 000 kronor.

 

 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Bästa Sara “Målsökande egenskaper hos Diklofenak” hade väl ändå varit en bättre text till länken? Vilken skulle förstärkt just de elementen hos bägge artiklarna. Genom att enkelt visa gravitationen av artikelcentrum eller vart tyngden ligger.

    Vad spelar det för roll då?
    Jo när jag eller någon annan googlar efter målsökande egenskaper och läkemedel så hittar vi betydligt mycket lättare till din text, vilket gör att nästa gång någon gör liknande reklam igen hamnar vi här och kan förhoppningsvis alla inse att det målsökande i reklamen är företagets begär att ljuga för egen vinnings skull. Åsidosättande allt annat, inte direkt en fjäder i hatten för ett seriöst företag. Men jag vill hitta denna texten innan reklamen för den är mer allmängiltig än reklamen.

    Hittas reklamen först måste jag därför reklamer synligheten i denna text och angörande bild “storliten” i precisionen.

    Vänligen