Annons
Apotekens uppdrag ska bli tydligare
Åsa Kullgren har lett utredningen "Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden".

Apotekens uppdrag ska bli tydligare

Bättre rådgivning, ökad tillgång och tillgänglighet till läkemedel – så vill apoteksutredaren Åsa Kullgren förändra apoteksmarknaden.

9 mar 2017, kl 09:27
0

I eftermiddag överlämnar Åsa Kullgren delbetänkandet i Apoteksmarknadsutredningen till folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. I en artikel på DN Debatt presenterar utredaren huvuddragen i utredningen, som haft fokus på att höja kvaliteten, säkerheten och servicen på apotek.

Bland annat vill utredaren att det säkerställs att endast farmaceuter ska få expediera recept och ge råd om receptbelagda läkemedel till kund. Även apotekens skyldighet att ge råd i samband med receptexpediering bör förtydligas och detta bör regleras i lag.

Vidare föreslår utredaren att den som lämnar råd om egenvårdsprodukter ska ha en utbildning motsvarande minst apotekstekniker. I dag finns inget formellt krav på utbildningsnivå för detta.

Även rutinerna kring apotekens skyldighet att leverera läkemedel inom 24 timmar, den så kallade 24-timmarsregeln bör ses över. I dag ligger huvudansvaret för detta på apoteken men utredaren vill att det flyttas till distributörerna, för att apoteken ska ha lättare att kunna uppfylla kravet. Det ska även bli lättare för apoteken att kunna returnera läkemedel, vilket gör att de kan hålla fler läkemedel i lager – något som ska förbättra tillhandahållandet av läkemedel till kunderna.

Utredningen menar också att det till skillnad från i dag ska bli möjligt för alla apoteksaktörer att inrätta ombud i glesbygd. I dag får detta endast göras av Apoteket AB, men för att säkra tillgången till läkemedel i glesbygd vill utredningen att fler aktörer är nödvändiga.

En fråga som varit uppe till mycket diskussion är införandet av farmaceutiska tjänster på apotek, det vill säga riktade insatser mot specifika patientgrupper eller kring specifika läkemedel, som ligger utanför apotekens ordinarie uppdrag,

Här föreslår utredningen att staten initierar och utvärderar ett försök med farmaceutiska tjänster för att ta fram kunskap om värdet av den typen av tjänster i Sverige. Underlaget bör sedan ligga till grund för eventuellt beslut om införande av farmaceutiska tjänster på apotek eller inte.

I artikeln på DN Debatt poängterar apoteksmarknadsutredaren Åsa Kullgren att apoteken har en central roll i svensk hälso- och sjukvård och att ”staten bör därför tydliggöra apotekens grunduppdrag och huvuduppgifter.”

Läs fortsatt rapportering om Apoteksmarknadsutredningen på Läkemedelsvärlden.se.