Annons
Fick penicillin trots dokumenterad allergi

Fick penicillin trots dokumenterad allergi

Patienten fick tas till intensivvårdsavdelning med lågt blodtryck och hudavlossning.

30 nov 2017, kl 06:00
0

Annons

Det var i Västerås i juli som en patient i sextioårsåldern som vårdades i hemmet ordinerades ett slags penicillin för sina svårläkta fotsår. Läkaren missade att det stod en varning i patientens journal om att patienten var allergisk mot penicillin. Sjuksköterskan som dokumenterade ordinationen och nästa sjuksköterska som sedan gav penicillinet noterade inte heller allergin.

Patienten fick en allergisk reaktion av läkemedlet och insjuknade med lågt blodtryck och hudavlossning. Patienten fick föras till sjukhus för vård på intensivvårdsavdelning. Efter ett tag kunde patienten flyttas till en annan avdelning. Total fick patienten vårdas nästan tre veckor på sjukhus.

Hemsjukvården i Västerås gjorde en lex Maria-anmälan och har utrett händelsen och vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska inträffa igen.