Annons

Barn fick för lite medicin

Ett barn på tre och ett halvt år fick för låg dos läkemedel på grund av en felexpediering.

4 dec 2015, kl 09:53
0

Annons

Barnet fick Hydrokortisonkapslar med bärarsubstansen cellulosa i stället för laktos, enligt en lex Maria-anmälan. På grund av det fick barnet inte i sig tillräcklig dos, som var förskriven, under en tid.

Hydrokortison ges till patienter vars binjurebark av någon anledning inte fungerar normalt och producerar tillräckligt med hydrokortison naturligt i kroppen.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett händelsen och skriver i beslutet att barnet utsatts för en medicinsk risk och fick symtom som trötthet, men att det i dag mår bra.

Enligt lex Maria-anmälan bidrog en felaktig eller ofullständig förskrivning till att fel vara expedierades.

Ivo gör bedömningen att apoteket har fullgjort sin skyldighet genom att utreda och anmäla händelsen. Myndigheten konstaterar att apoteket har åtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en hög patientsäkerhet och avslutar därför ärendet utan krav om ytterligare åtgärder.