Hem Taggar Feldoserade barn

Tag: Feldoserade barn

Barn fick tio gånger för hög dos morfin

Ett barn som vårdades på en barnmedicinsk avdelning på Skånes universitetssjukhus i augusti i år, fick en tio gånger för hög dos av morfin. Orsaken var en förväxling mellan milligram och milliliter.
4 nov 2016, kl 09:00

Fick för låg dos kortison vid cancerbehandling

Ett barn fick för låg dos kortison i samband med en cancerbehandling.
13 sep 2016, kl 08:39

Barn fick tio gånger för hög dos

En tvåårig pojke fick tio gånger för hög dos antibiotika utskriven. Felet upptäcktes först vid ett tredje expeditionstillfälle vid ett tredje apotek.
2
24 aug 2016, kl 08:30

Tio gånger för hög dos till prematur

En prematurfödd gavs tio gånger för hög dos av svampläkemedel vid tre tillfällen vid ett sjukhus.
1 apr 2016, kl 08:37

Barn fick för lite medicin

Ett barn på tre och ett halvt år fick för låg dos läkemedel på grund av en felexpediering.
4 dec 2015, kl 09:53

Generiskt utbyte resulterade i dossänkning

Ett barn fick för låg dos medicin efter att en farmaceut gjort ett generiskt utbyte.
18 sep 2015, kl 08:33

Barn fick för hög dos bakteriedödande

En farmaceut såg inte att det fanns två recept med olika doseringar och skrev ut den högre dosen till barnet, vilket upptäcktes två dygn senare när flickan fick kräkningar.
26 aug 2015, kl 09:00

Vanligt med fel dos till barn

Australiensiska forskare varnar för att barns hälsa kan äventyras av en överanvändning av receptfria läkemedel. De har i en studie tittat på hur vuxna, föräldrar och förskolepersonal förhåller sig till dosering av...
30 aug 2010, kl 16:04