Annons

Vanligt med fel dos till barn

Australiensiska forskare varnar för att barns hälsa kan äventyras av en överanvändning av receptfria läkemedel. De har i en studie tittat på hur vuxna, föräldrar och förskolepersonal förhåller sig till dosering av medicin till barn.

30 aug 2010, kl 16:04
0

I studien fick 97 vuxna ge medicin till ett fiktivt barn med olika symtom. Till exempel fick föräldrar veta att deras yngsta barn kändes varm och var irriterad även om hon fortfarande drack, åt och lekte. Utifrån olika scenarier fick de sedan tala om vad de skulle göra. För föräldrarna som ingick i studien var exemplet alltid deras eget barn.

Vanliga receptfria
läkemedel fanns tillgängliga vid försöket liksom olika doseringsmått, även vanliga mat- och teskedar. Närmare hälften av försökspersonerna skulle ha gett barnet fel dos och 64 procent kunde mäta upp den dos de uppgivit att de tänkte ge barnet.
Resultaten från experimenten jämfördes sedan med giftcentralernas rapporter där barna varit inblandade. Det visade sig att närmare hälften av dessa hade med överdoseringar att göra, varav cirka 15 procent behövde sjukhusvård på grund av överdoseringen.

En anledning
till det är enligt forskarna, som presenterade sin studie på årets FIP kongress (International Pharmaceutical Federation), att det många gånger handlar om små doser, svåra att mäta upp i rätt mängd.