Annons

Generiskt utbyte resulterade i dossänkning

Ett barn fick för låg dos medicin efter att en farmaceut gjort ett generiskt utbyte.

18 sep 2015, kl 08:33
0

En farmaceut gjorde vid en expediering ett generiskt utbyte av ett läkemedel med den verksamma substansen risperidon, enligt en lex Maria-anmälan som apoteket gjort.

Barnet som har förskrivningen av läkemedlet hade dosen en och en halv tablett per dag, men medicinen som utbytet skedde till hade ej delningsbara tabletter.

Föräldrarna ska ha försökt tagit kontakt med läkare, men inte lyckats, och valt att ge barnet en lägre dos på en tablett om dagen. Dossänkningen varade i nio dagar och resulterade i att barnet blev sämre i sin sjukdom och utsattes för allvarlig vårdskada, enligt anmälan.

Inspektionen för vård och omsorg gör bedömningen att apoteket har anmält och utrett händelsen samt vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet och avslutar därför ärendet.