Annons
Lägre dödstal med empagliflozin
Foto: istockphoto

Lägre dödstal med empagliflozin

Risken för att dö i hjärt- kärlsjukdom vid typ II diabetes minskar med empagliflozin. Det visar en studie som presenterades på EASD.

18 sep 2015, kl 10:16
0

Annons

Studien på SGLT2-hämmaren empagliflozin beskrivs av flera som ett paradigmskifte och banbrytande inom diabetesforskning.

7 020 patienter med typ II diabetes och hög risk för hjärt- och kärlsjukdom ingick i studien som hade en observationstid på 3,1 år i median. Patienterna delades in slumpmässigt till behandling med empagliflozin 10 eller 25 milligram och standardbehandling eller placebo och standardbehandling.

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande andelen hjärtinfarkt eller stroke, men i empa-gruppen fanns ett betydligt lägre dödsantal av kardiovaskulära orsaker, 3,7 procent jämfört med 5,9 procent i placebogruppen. Även sjukhusinläggning för hjärtsvikt och dödsfall oavsett orsak var lägre i gruppen som fick empagliflozin.

Redan inför diabeteskonferensen fick studien mycket uppmärksamhet och Bo Ahrén, general för EASD, sade i ett pressmeddelande att långtidsstudien om SGLT2-hämmaren empagliflozin skulle bli en av konferensens höjdpunkter.

Läkemedlet Jardiance, empagliflozin, är godkänt av EMA och omfattas av läkemedelsförsäkringen i Sverige.

Studien är publicerad i The New England Journal of Medicine och presenterades i går, torsdag, på diabeteskonferensen EASD i Stockholm. Den är finansierad av läkemedelsföretagen Boehringer Ingelheim och Eli Lily.