Hem Taggar Diabetesläkemedel

Tag: Diabetesläkemedel

Testar ny cellterapi mot diabetes typ 1 på patienter

För första gången testar forskare en ny cellterapi mot diabetes typ 1 på patienter. De hoppas på ett botemedel.
21 nov 2023, kl 09:30

Långverkande sprutor mot diabetes och fetma på väg

Ett svenskt företag är med och utvecklar långverkande sprutor mot diabetes och fetma som räcker en månad.
7 jun 2023, kl 10:08

FDA kräver varning för diabetesläkemedel

Studier visar fördubblad risk för tå- och fotamputation med läkemedlet kanagliflozin.
17 maj 2017, kl 09:32

Ökad risk för tåamputation med diabetesläkemedel

EU:s läkemedelsmyndighet EMA:s säkerhetskommitté varnar för den förhöjda risken med kanagliflozin.
10 feb 2017, kl 15:56

Diabetesmedicin kopplas till cancerspridning

Läkemedel mot diabetes typ II verkar kunna öka spridningen av befintliga cancertumörer, visar djurförsök i ny studie.
22 apr 2016, kl 11:19

Får böta för avsaknad minimiinformation

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim fälls för kombinerad marknadsföring av diabetesläkemedel.
15 mar 2016, kl 08:40

FDA varnar för SGLT2-hämmare

FDA varnar för en specifik klass av läkemedel för behandling av typ II diabetes, SGLT2-hämmare.
8 dec 2015, kl 12:53

Lägre dödstal med empagliflozin

Risken för att dö i hjärt- kärlsjukdom vid typ II diabetes minskar med empagliflozin. Det visar en studie som presenterades på EASD.
18 sep 2015, kl 10:16

Astrazeneca släpper diabetesdata

Omfattande data från företagets diabetesportfölj i form av preklinisk forskning kommer att presenteras nästa vecka.
11 sep 2015, kl 11:20

Diabetesmedel granskas

EMA granskar SGLT2-hämmarna för att utvärdera risken för syraförgiftning hos diabetespatienter.
15 jun 2015, kl 09:53

DPP4-hämmare ökade inte hjärtrisk

Två testade diabetesläkemedel av DPP4-hämmare gav inte fler fall av sjukhuskrävande hjärtsvikt jämfört med sulfonylurea.
10 jun 2015, kl 10:55

Risker med nya läkemedel mot diabetes typ II

FDA har gått ut med en varning om att en klass av nyare diabetes typ II-läkemedel kan ge en allvarlig biverkan.
19 maj 2015, kl 10:04

Diabetesbehandlingen Toujeo godkänd i EU

Sanofis nya syntetiska långverkande insulin har godkänts i EU för behandling av både diabetes typ I och II.
30 apr 2015, kl 07:54

Diabetesmedel misstänks öka risken för död

Astrazenecas diabetesbehandling Onglyza kopplas till en ökad risk för tidig död, enligt en expertgrupp knuten till FDA.
13 apr 2015, kl 10:16

Lyxumia ingår i högkostnadsskyddet

TLV subventionerar Sanofis tilläggsbehandling vid typ II-diabetes vilken kan öka kontrollen över blodsockernivåerna.
24 mar 2015, kl 10:57

Diabetesmedel kvar inom högkostnadsskyddet

Subventionen av DPP-4-hämmare mot diabetes kvarstår och priserna har sänkts för flera läkemedel.
22 dec 2014, kl 08:36