FDA varnar för SGLT2-hämmare

FDA varnar för en specifik klass av läkemedel för behandling av typ II diabetes, SGLT2-hämmare.

8 dec 2015, kl 12:53
0

Annons

Efter en säkerhetsöversyn vill amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, lägga till varningar på etiketterna till de specifika läkemedlen. Myndigheten vill att det ska finnas information om riskerna med ketoacidos, det vill säga syraförgiftning i blod och urin, samt allvarliga urinvägsinfektioner, som båda kan leda till sjukhusvistelser.

SGLT2-hämmare är receptbelagda läkemedel som är godkända av FDA för att sänka blodsockret i kombination med diet och motion, hos vuxna med typ II diabetes. Läkemedel i SGLT2-hämmarklassen är canagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin.

Samtliga tre substanser är godkända i Sverige. Astrazeneca står som tillverkare till två läkemedel med dapagliflozin som aktiv substans, Forxiga och Xigduo. Empagliflozin finns i Sverige under läkemedelsnamnet Jardiance.

I maj 2015 gick FDA ut med att man ville fortsätta utvärdera risken för ketoacidos med SGLT2-hämmare. En översyn av biverkningsrapporter från mars 2013 till maj 2015 identifierade 73 fall av ketoacidos hos patienter med typ I eller typ II diabetes som behandlas med SGLT2-hämmare. FDA hittade även 19 fall av livshotande blodinfektioner och njurinfektioner som började som urininfektioner.

Symtom på ketoacidos är bland annat törst, illamående, buksmärtor och kräkningar. Om patienter får några symtom på ketoacidos rekommenderar FDA att de omedelbart ska sluta ta SGLT2-hämmare och uppsöka läkarvård.

Patienter och sjukvårdspersonal uppmanas att fortsätta rapportera in biverkningar, relaterade till preparaten, till FDA.