Annons

Samarbetar för att ta fram ny antibiotika

SLU samarbetar med forskningsföretag för att utveckla läkemedel mot resistenta bakterier.

9 dec 2015, kl 10:38
0

Annons

Foto: iStockphoto

För att identifiera och utveckla nya läkemedelssubstanser kommer Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att samarbeta för det nystartade företaget Ultupharma.
Både nya upptäckter av tidigare okända substanser och nya odlingstekniker väntas komma ur samarbetet. Redan nu är en första patentansökan om en ny substans inlämnad och ytterligare en ansökan beräknas lämnas in vid årsskiftet.

– Utvecklingen av resistens och bristen på nya antibiotika är en mycket allvarligt för mänskligheten. Därför känns det tillföreställande för oss att kunna vara med och möta den här situationen, säger Johan Schnürer, vice rektor vid SLU.

Mikroorganismer från SLU:s biobank odlas under olika betingelser. Odlingsvätskan filtreras och filtratet testas mot resistenta bakterier i olika spädningsgrader. Därefter går man vidare och bestämmer kemisk struktur för att se om man hittat en ny aktiv molekyl. Samtidigt fylls biobanken på med nya bakterier från olika miljöer.

– Forskarna har djupa kunskaper i mikrobiologi och naturproduktkemi och kan snabbt identifiera nya molekyler, samtidigt som företaget kan hjälpa till att ta det vidare.

Anledningen till att universitetet väljer att samarbete med ett företag är, enligt Johan Schnürer, bland annat att snabba på processen.

– Det är viktigt att det finns en juridisk ägare till upptäckten som sedan kan förhandla med andra läkemedelsföretag och ta det från utveckling till marknad,
säger Johan Schnürer som även är styrelseordförande i Ultupharma.

Samarbetet har sin bas i ett tidigare samarbete med läkemedelsföretaget Medivir. Bo Öberg, en av grundarna till Medivirär nu vd och huvudägare till det nystartade företaget Ultupharma.

– Det känns tryggt att han har en lång erfarenhet och stor trovärdighet. Det ökar sannolikheten att det verkligen blir något av det, säger Johan Schnürer.