Annons

Diabetesmedel granskas

EMA granskar SGLT2-hämmarna för att utvärdera risken för syraförgiftning hos diabetespatienter.

15 jun 2015, kl 09:53
0

Skälet till den inledda granskningen är rapporter om diabetesketoacidos, DKA, hos patienter som behandlas med SGLT2-hämmare för sin typ 2-diabetes. Sjukdomen DKA, uppstår när kroppen inte kan tillgodogöra sig glukos i blodet på grund av att insulinnivåerna är för låga.

Ketoacidos är ett livshotande tillstånd.Samtliga inrapporterade fall av DKA har varit allvarliga och några har krävt sjukhusvård.

Alla data som finns tillgängliga om risken för förgiftningen ska nu granskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Eventuellt resulterar den i nya rekommendationer för hur de här läkemedlen ska användas inom EU.
De läkemedel som idag marknadsförs i Sverige är Forxiga, dapagliflozin, Invokana, kanagliflozin, Jardiance, empagliflozin, Synjardy, empagliflozin/metformin, Vokanamet, kanagliflozin/metformin och Xigduo, dapagliflozin/metformin.