Annons
Diabetesmedicin kopplas till cancerspridning
Foto: iStockphoto

Diabetesmedicin kopplas till cancerspridning

Läkemedel mot diabetes typ II verkar kunna öka spridningen av befintliga cancertumörer, visar djurförsök i ny studie.

22 apr 2016, kl 11:19
0

Annons

Studien som är publicerad i tidskriften Science Translation Medicine baseras på försök med möss och visar att diabetesmedicin med antioxidativa effekter kan främja spridningen av tumörer.

Forskarna menar att om studiens resultat är applicerbara på människor, bör vården vara restriktivare med att ge läkemedel med antioxidativa effekter till diabetespatienter med cancer.

De undersöka diabetesläkemedlen ökar inte risken för nya tumörer, men däremot risken för metastaser av befintliga tumörer, enligt forskarna.

I studien tittade man på DPP-4-inhibatorerna, saxagliptin och sitagliptin med antioxidativa effekter, liksom den rena antioxidanten alfa liponsyra.

Mössen injicerades med cancerceller från olika cellkulturer och de möss som sedan fick preparaten hade fler metastaser jämfört med möss som inte behandlades, uppger forskarna. Metastaserna fanns bland annat i lever och lunga. Forskarna kunde däremot inte se en ökad cancerrisk i samband med en förhöjd nivå av antioxidanter.

Forskarna visade att läkemedlens effekter på tumörspridning sannolikt skulle kunna bero på en aktivering av signalvägen NRF2. Signalvägens aktivering var också kopplad till en ökad tumörspridning. Vävnadsprover från patienter med levercancer visade att ökade uttryck av NRF2 korrelerade med metastaser. Därmed drar forskarna slutsatsen att NRF2 kan vara en potentiell biomarkör och terapeutiskt mål för tumörmetastas. Vidare menar forskarna att resultaten som tyder på att diabetesmedicin med antioxidativa effekter som aktiverar NRF2 kan behöva ges med försiktighet till cancerpatienter och diabetespatienter med cancer.