Annons
Gemensam lista på plats tidigast 2018

Gemensam lista på plats tidigast 2018

Arbetet med en gemensam läkemedelslista fortgår och det finns en målsättning om beslut av ny lagstiftning i början av 2018.

25 apr 2016, kl 09:33
0

Annons

I dag saknas en samlad bild av patienten läkemedelsbehandling. Inom den nationella läkemedelsstrategin arbetar man med frågan och visionen är att få en ny lagstiftning på plats, men det tar tid.

– Rimligast är att ett beslut skulle kunna fattas januari 2018, sade Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet, under ett seminarium om individanpassade läkemedel förra veckan som APL anordnade.

Frågan har behandlats inom statens offentliga utredningar, SOU. Dock har flera instanser och myndigheter så som Datainspektionen, JO, JK, MSB med flera kritiserad utredningarna för avsaknad av integritetsanalyser.

Ett omtag görs nu på socialdepartementet och man arbetar med att ta fram ett förslag på utformning av en gemensam läkemedelslista, som gör att balansen mellan patientsäkerhet och den personliga integriteten blir optimal. Även ett nytt lagförslag på en gemensam läkemedelslista som ger behörig hälso-och sjukvårdspersonal, apotekspersonal och patienter åtkomst till samlade uppgifter om en patients ordinerade läkemedel planeras tas fram.

Målsättningen är att ett bearbetat förslag på ny lagstiftning ska kunna skickas på remiss i slutet av året.

– Integritetsfrågan måste lösas och det jobbar vi på. Vi behöver ha tydligare regelverk, särskilt om vi vill göra det lättare, sade Agneta Karlsson.