Annons

Licensmotivering dröjde för länge

Licensmotiveringen från läkaren dröjde och föräldrarna minskade barnets läkemedelsdos mot epilepsi för att medicinen skulle räcka. Det framgår av en lex Maria-anmälan.

17 sep 2015, kl 09:58
0

När ett licenspreparat mot epilepsi skulle hämtas ut konstaterades det på apoteket att licensen inte längre gällde. Enligt en anmälan dröjde det länge, trots upprepade påstötningar, innan läkaren kom med en licensmotivering.

Barnets läkemedel började ta slut och föräldrarna delade återstående tabletter för att läkemedlet skulle räcka längre. Den lägre dosen gjorde att barnet mådde dåligt, uppger föräldrarna.

Efter att licensmotiveringen kom till apoteket sökte apoteket om tillstånd till licensförsäljning av läkemedlet och först efter beviljad ansökan kunde läkemedlet expedieras.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett lex maria-anmälan som kom in från apoteket angående händelsen. Myndigheten beslutade att apoteket har utrett och anmält korrekt och att inga ytterligare åtgärder krävs.

I dagsläget har inget enskilt klagomål, eller anmälan från vården kommit till Ivo. Myndigheten har inte pratat med läkaren, men han vet om händelsen i och med att apoteket samt barnets föräldrar varit i kontakt med honom vid ett flertal tillfällen.

– Vårdgivaren har fått beslutet för kännedom och nu är det vårdens uppgift att ta ställning till om de ska göra en anmälan eller inte, säger Ann-Sofi Lundgren, på Ivo, som har handlagt ärendet.