Hem Taggar Epilepsi

Tag: Epilepsi

”Bättre byta läkemedel än att stå utan behandling”

Bristen på epilepsiläkemedel får en expertkommitté att förorda läkemedelsbyten trots förbud.
5 okt 2023, kl 09:15

Fler epilepsibehandlingar kopplas till autism

Barn till kvinnor som tar vissa epilepsiläkemedel under graviditeten löper ökad risk för autism, enligt en studie.
13 jun 2022, kl 09:04

Grönt ljus för cannabis-läkemedel även i Europa

Det cannabisbaserade läkemedlet Epidyolex mot två ovanliga former av epilepsi blir sannolikt godkänt i EU.
13 aug 2019, kl 14:10

Storbritannien utvärderar medicinsk cannabis

Det vetenskapliga stödet för medicinsk cannabis ska utvärderas, meddelar Storbritanniens inrikesminister.
20 jun 2018, kl 15:02

EMA vill höra allmänheten om användning av valproat

Säkerheten kring epilepsiläkemedlet granskas sedan franska kvinnor fött barn med fosterskador.
21 aug 2017, kl 14:03

God kunskap om risk med valproinsyra

Gravida fransyskor kan ha fått bristfällig information om riskerna med valproinsyra. I Sverige har dock både läkare och patienter haft tillräcklig kunskap, menar experter Läkemedelsvärlden.se talat med.
1 sep 2016, kl 08:00

Fransk läkemedelsskandal berör hela Europa

Tiotusentals gravida fransyskor har fått läkemedel innehållande valproinsyra, trots risken för fosterskador. Nu förbereder offren en stämning mot tillverkaren Sanofi.
26 aug 2016, kl 11:11

Licensmotivering dröjde för länge

Licensmotiveringen från läkaren dröjde och föräldrarna minskade barnets läkemedelsdos mot epilepsi för att medicinen skulle räcka. Det framgår av en lex Maria-anmälan.
17 sep 2015, kl 09:58

En orsak till spädbarnsepilepsi bekräftad

En hypotes om varför spädbarn drabbas av epilepsi har bekräftats av svensk forskning.
1
8 sep 2015, kl 09:36

Medicinsk cannabis hjälpte mot barnepilepsi

Ett cannabisläkemedel halverade antalet anfall bland barn med svår epilepsi visar en klinisk studie.
15 apr 2015, kl 10:25

Medicin mot epilepsi ökar risken för autism

Kvinnor som behandlas med valproat mot epilepsi har en förhöjd risk att föda ett barn med autism.
7 maj 2013, kl 10:53

Ny epilepsimedicin subventioneras

Ett angeläget behandlingsalternativ. Så beskriver TLV det nya läkemedlet Fycompa när man nu beslutat att det ska ingå i högkostnadsskyddet.
11 dec 2012, kl 12:02

Fosterpåverkan beror på dosen

En studie publicerad i Lancet Neurology pekar på att negativa effekter på foster av epilepsimedel kan minska om dosen justeras för den gravida kvinnan.
7 jun 2011, kl 13:26

Äldre epilepsiläkemedel ökar risken för hjärtsjukdomar

Fenytoin och karbamazepin ökar kolesterolhalterna i blodet och därmed risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en studie som publicerats online i Annals of Neurology.
20 mar 2009, kl 11:03

Gammalt medel bäst för vissa epilepsipatienter

Det äldre epilepsiläkemedlet valproat bör väljas i första hand som initial terapi för patienter med generaliserade anfall medan det nyare lamotrigin är bäst för patienter med partiella anfall. Det hävdar brittiska forskare...
20 apr 2007, kl 13:41

Dyrare epilepsibehandling men tveksamt om effekten blivit bättre

Trots att förskrivningen av antiepileptika bara ökat med 25 procent de senaste tio åren har kostnaderna mer än femdubblats, från 73 miljoner kronor 1991 till 394 miljoner kronor 2002. Det är tveksamt...
18 feb 2003, kl 11:52