Annons

En orsak till spädbarnsepilepsi bekräftad

En hypotes om varför spädbarn drabbas av epilepsi har bekräftats av svensk forskning.

8 sep 2015, kl 09:36
1

Anna Wedell

Det är forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som upptäckt en ny orsak till svår tidig barnepilepsi.
Forskarna har visat att en defekt i genen som kodar för transportproteinet KCC2 kan ligga bakom sjukdomen.
– Det är en hypotes som vi med vår upptäckt kunnat validera, säger Anna Wedell överläkare och professor i molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska institutet.

Genom detaljerade undersökningar av celler som uttrycker den normala och de muterade formerna av KCC2 har forskarna visat att patienternas mutationer lett till att en störd kloridjonreglering kan leda till epilepsi. Studien har nyligen publicerats i vetenskapstidskriften Nature Communications.

Eftersom man misstänkt att det här kloridsystemet är viktigt vid epilepsi pågår redan kliniska prövningar med ett läkemedel.
– Men vi gör inte någon läkemedelsprövning här. Det är en amerikansk prövning där man testar ett känt diuretikum för att se om det kan påverka kloridbalansen. Tanken är att det ska kompensera för den störda regleringen och mildra sjukdomen hos små barn, säger Anna Wedell.
– Det är väldigt preliminärt om det kan fungera. Men tanken är riktig.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Förmodligen endast ytterligare en vilseledande forskning som leder bort orsakerna från tex vaccinskador till att det återigen ska vara fel på patienten. Forskningen leder självklart till en genmedicin kanske ett förebyggande genvaccin.

    Läs Richard Hortons varning i The Lancet. Horton är chefsredaktör på Lancet. Han menar att 50% av forskningen kan vara falsk.

    “The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”

    Källa: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2960696-1.pdf

    Ingert Nilsson du måste granska KI:s rapport och även ta reda på vilka som finansierade studierna. Om pengarna kom från en fin stiftelse ta reda på var pengarna kom ifrån början. De kommer att svara att pengarna tas från en pott och om du vill veta vilka som fyllde på potten får du inget svar eller vilseledande uppgifter, allt för att dölja källan dvs Big Pharma.