Annons

Läkemedlen som kan skada vatttenmiljön

Läkemedel som passerar genom kroppen riskerar att komma ut i vattenmiljön. Ett nytt förslag vill ge Naturvårdsverket i uppdrag att bevaka 22 olika substanser.

8 sep 2015, kl 11:00
2

Mätningen av läkemedel i miljön bör samordnas av Naturvårdsverket enligt ett förslag.

Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin har en arbetsgrupp för miljöindikatorer nu lämnat förslag till Socialdepartementet och Centrum för läkemedelsanvändning på 22 läkemedelssubstanser, vars förekomst i vattenmiljö gruppen anser det relevant att bevaka.

Förslaget från arbetsgruppen är att Naturvårdsverket får till uppgift att samordna uppföljningen. Bland de läkemedel som bör följas enligt förslaget ingår bland annat inflammationshämmande, antibiotika och hormonstörande substanser.

Idag görs mätningar av läkemedelssubstanser av olika aktörer, till exempel landsting. Men en samordning av uppföljningen gör att de offentliga resurserna används bättre, menar arbetsgruppen.
 

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer