Annons

Fosterpåverkan beror på dosen

En studie publicerad i Lancet Neurology pekar på att negativa
effekter på foster av epilepsimedel kan minska om dosen justeras för den
gravida kvinnan.

7 jun 2011, kl 13:26
0

Det är en reviewartikel i Lancet Neurology som föreslår att risken för negativa effekter på barnet som kopplas till antiepileptika ökar med dosen. I studien har forskare från bland annat karolinska institutet analyserat data från 3900 graviditeter för kvinnor som behandlas för epilepsi och deras barn under en elvaårsperiod.

Studien visade att 230 av graviditeterna resulterade i alvarliga defekter under barnets första levnadsår. Minst risker var det för barn vars mammor behandlats med lamotrigin i lägre dos än 300 mg per dag eller karbamazepin i lägre dos än 400 mg per dag. För dessa kvinnor var risken att deras barn skulle drabbas av en skada 2 respektive 3,4 procent.

Högst risk för skador var det för barn vars mammor behandlats med valprionsyra och fenobarbital i alla doser och med karbamazepin i högre doser än 400 mg dagligen. Men forskarna påpekar också att de allra flesta kvinnor som behandlats för epilepsi födde helt friska barn.

Eftersom det nästan aldrig är ett alternativ att helt sluta med den antiepileptiska behandlingen vid graviditet menar forskarna att resultaten ger en viktig fingervisning åt hur man genom att justera dosen eller byta preparat kan minimera riskerna för fosterskador.