Äldre läkare förskriver mest narkotiska preparat

Läkare över 65 år tillhör de som skriver ut mest
narkotikaklassade medel. Men problemet med överförskrivning är allmänt
större än vad Socialstyrelsen tidigare trott.

7 jun 2011, kl 13:49
0

Socialstyrelsen har granskat uppgifter om hur stor överförskrivningen av narkotiska preparat är bland läkare. Enligt en rapport som nu presenteras där myndigheten tillsynsärenden från tre regioner i södra Sverige, är problemet större än befarat.

Privatpraktiserande läkare över 65 år tillhör de som skriver ut mest av narkotikaklassade preparat. Över 25 procent av de läkare som granskats för överförskrivning är över 65 år och Socialstyrelsen öppnar nu för att undersöka om förskrivningsrätten bör begränsas för vissa grupper.

I rapporten konstateras att kostnaden för överförskrivning av läkemedlen hamnar på omkring 177 miljoner kronor, dessutom orsakar den sociala problem och stort lidande. Socialstyrelsen vill nu skärpa tillsynen och även se en större samverkan mellan olika myndigheter för att stoppa omotiverad förskrivning av dessa preparat som också bidrar till att läkemedel hamnar på den illegala marknaden.