Annons

Skärpta regler för läkemedelsbehandling av äldre

Hanteringen av läkemedel till äldre och multisjuka har stora
brister, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Vården bör bli
skyldig att erbjuda läkemedelsavstämningar till patienter över 75 år och
som tar minst fem mediciner, skriver generaldirektören Lars-Erik Holm i
en debattartikel.

8 jun 2011, kl 13:13
1

Socialstyrelsen vill ha ett hårdare regelverk för vårdgivare som ansvarar för läkemedelsbehandling av äldre. I en rapport som myndigheten publicerar på onsdagen har vården av äldre patienter i både öppenvård och på särskilda boenden undersökts. Resultaten visar på att många vårdcentralen saknar rutiner för läkemedelsgenomgångar av äldre och har inga rutiner för hur nya insättning av nya läkemedel ska följas upp.

Rapporten bygger på enkätsvar från 625 vårdcentraler och intervjuer i fokusgrupper med läkare från olika delar av landet. Socialstyrelsen anser att det behövs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med problematiken och i en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver generaldirektör Lars-Erik Holm att de planerar skärpa sina bindande föreskrifter på området. De har tagit fram ett antal förslag som ställer ökade krav på vårdgivarna.

De nya kraven innebär bland annat att alla vårdgivare ska erbjuda patienter, som är 75 år eller äldre och som har fem eller flera läkemedel, läkemedelsavstämningar i samband med att de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker den öppna vården eller blir inlagda på sjukhus. Varje vårdgivare ska också erbjuda läkemedelsgenomgångar till de patienter som har konstaterade läkemedelsrelaterade problem. När en äldre patient skrivs ut från slutenvården ska det alltid upprättas en läkemedelsberättelse med information om vilka förändringar av ordinationer som gjorts, information som ska föras vidare till den vårdgivare som tar över patienten

Förslagen från Socialstyrelsen ska nu skickas ut på remiss till berörda parter.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det är stor skillnad mellan insatsen som krävs, från vårdens sida,för att genomföra en läkemedelsavstämning eller en läkemedelsgenomgång.
    Läkemedelgenomgång innebär journalgranskning samt samarbete mellan olika yrkesgrupper för att fastställa att patientens läkemedel har fortfarande aktuell indikation/dosering.Därför försöker man hitta kriterier för genomförandet, som ålder och antal läkemedel.
    Däremot läkemedelsavstämningen innebär “endast” att man samtalar med patienten för att få hans/hennes bild om behandlingen/följsamheten.Detta skall göras VARJE gång man läggs in på sjukhus, träffar läkare på vårdcentralen, m.m. OAVSETT ålder eller antal läkemedel.