Annons

Blodprov kan visa biologisk ålder

Via ett blodprov kan man se hur mycket kroppen har åldrats på insidan och metoden kan användas för att motivera medicinska behandlingar, visar en ny studie.

4 dec 2015, kl 12:33
0

– Tidigare har analyserna använts för att se om patienten är frisk eller sjuk, men vi har sett en trend nu i studier att ju högre nivåer av vissa protein man har, desto mer reflekterar det en högre biologisk ålder, säger Åsa Johansson, docent i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, som har varit med och gjort studien.

Forskare vid Uppsala universitet har hittat att man från ett vanligt blodprov kan se hur kroppen åldras. Man mäter nivåer av olika proteiner i kroppen. Proteinerna används sedan som biomarkörer i och med att man vid exempelvis en hjärtinfarkt kan se hur kroppen svarar genom att producera olika proteiner.

I studien som publicerats i Scientific Reports analyserades 77 proteiner i blodprov från 976 personer. Resultaten visade att proteinprofilen i 50 procent av observationerna kunde förutspå kronologisk ålder med en noggrannhet inom 5 år, 4,7 centimeter i längd och höftomkrets inom 5,1 centimeter.

När vi åldras förändras kroppen och dess inre organ. Livsstilsfaktorer som rökning eller stress kan påverka och skynda på åldrandet. Genom att använda blodprovet som en biomarkör kan läkaren konkret visa för patienten hur livsstilen kan påverka kroppens åldrande.

– Det här kan användas som den starkaste motiveringen för att få folk att ändra sina vanor. Men det kan även vara ett sätt att visa patienten att en viss sjukdom måste behandlas. Dessutom kan läkaren använda proteinanalysen för att göra en bedömning av vilken behandling som patienten
behöver, säger Åsa Johansson.

Förutom att motivera medicinska behandlingar kan även effekten av behandlingen följas upp.

– Vi har tittat på en hel panel av markörer men framöver kan ett av de stora användningsområdena vara att följa effekt av medicinsk behandling samt använda biomarkörer för att justera dos eller byta läkemedel. Då genom att titta på mer på specifika biomarkörer mer detaljerat, så som man redan gör i dag vid exempelvis hjärtinfarkt, säger Åsa Johansson.

I dag är detta på forskningsnivå men längre fram kan metoden användas inom kliniken, menar Åsa Johansson.

– Även vid brottsplatser skulle man kunna använda sig av proteinprofilen vid kriminaltekniska utredningar för att bestämma ålder och visa på grundläggande kroppsdrag.