Fick lägre läkemedelsdos än vad som ordinerats

En patient som felaktigt expedierats en lägre styrka än vad som ordinerats upplevde sämre behandlingseffekt.

25 Jan 2016, kl 09:54
0

Den felaktiga styrkan upptäcktes efter två veckors behandling. Patient som behandlats med läkemedlet Indivina, en hormonell behandling av östrogenbrist, fick en lägre läkemedelsdos expedierad från ett apotek. Patienten upplevde sämre behandlingseffekt och mådde dåligt både fysiskt och psykiskt, enligt en lex Maria-anmälan.

Händelsen har utretts av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten uppger att apoteket har, efter kompletteringar, fullgjort sin skyldighet att rapportera, utreda
och anmäla händelse som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada och avslutar ärendet.

I beslutet skriver Ivo att behandlande läkare inte anser att händelsen varit en fara för patientens hälsa.