Nu får fler missbrukare läkemedelsbehandling

Patienter med allvarligt beroende av bland annat heroin, morfin och smärtstillande läkemedel ska lättare få tillgång till läkemedelsassisterad behandling.

22 jan 2016, kl 15:46
0

Även personer som blivit beroende av smärtstillande läkemedel ska erbjudas läkemedelsassisterad behandling i de fall nedtrappning inte lett till frihet från beroendet. Det rekommenderar Socialstyrelsen i nya föreskrifter för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Markus Takanen är specialistläkare inom psykiatri på beroendecentrum i Stockholm och han välkomnar de nya föreskrifterna.

– De kommer ge en ökad flexibilitet när det gäller behandling av patienter som behandlas inom lagen om vård av missbrukare. Tillgängligheten ökar men det är svårt att redan nu säga exakt vad det kommer att betyda för patienterna, säger han.

Läkemedelsassisterad behandling används för att förebygga återfall, förbättra social funktion och minska medicinska komplikationer och dödlighet. Förra våren gjorde Socialstyrelsen en kartläggning av den läkemedelsassisterade behandlingen och i rapporten kom man fram till att tillgängligheten på den aktuella typen av behandling bör öka.

– Det är viktigt att ta fram regler som underlättar tillgängligheten, men som också ska möjliggöra en säker behandling, säger Marcus Nydén, jurist på Socialstyrelsen.

I tidigare föreskrifter fanns bestämmelser om hinder mot att inleda behandling. I de nya föreskrifterna har vissa av dessa tagits bort och det innebär bland annat att läkemedelsassisterad behandling nu får ges under vård som sker enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Behandlingen med opioidagonister, mot opiodberoende, blir även mer lättillgänglig genom att det tidigare kravet på dokumentation av ett årslångt missbruk för att få behandling nu förändras. Dokumentationen krävs inte längre, däremot ska behandlande läkare ha bedömt att missbruket varit årslångt.

– Det är något jag ser positivt på, att man har en mer flexibel hållning. På så vis kan behandlingen anpassas efter varje patient, säger Markus Takanen.

I och med ökad tillgänglighet finns också risken för ökad spridning av läkemedel som skrivs ut under behandling och säljs vidare, det vill säga läckage. Från Socialstyrelsens sida menar man att tidigare förskrifter redan reglerar detta.

– Det finns en bestämmelse att man som läkare, innan man låter patienten hantera sin läkemedelsbehandling, ska se över om det finns någon risk för läckage, säger Marcus Nydén.

Markus Takanen som arbetar med behandling av metadonpatienter tycker att fördelarna med ökad tillgänglighet väger upp en eventuell risk för läckage.

– Man ska inte sticka under stolen att det finns en risk för läckage. Men vi använder den här behandlingen i dag och varför skulle man inte tillgängliggöra den för alla som kan få hjälp av den. I genomgångar har man sett att en stor del av det buprenorfin och metadon som säljs svart kommer utomlands ifrån. Så man får helt enkelt fortsätta vara strikt på den fronten och utvärdera löpande, säger Markus Takanen.

Vidare poängterar han att det är viktigt att inte alltid se det som en livslång behandling, utan att man ska vara öppen för att hitta sätt att trappa ner och använda den under en kortare period.