Hem Taggar Läkemedelsbehandling

Tag: Läkemedelsbehandling

Stort intresse för föredrag om läkemedel mot covid-19

Överläkare Jan Vesterbacka berättade om vad vi har lärt oss om läkemedelsbehandlingen sedan i våras.
4 dec 2020, kl 14:55

Många patienter får ej läkemedel mot gikt

Knappt hälften av alla patienter diagnostiserade med gikt i Västra Götalands-regionen får läkemedelsbehandling, visar en ny studie.
3
1 sep 2016, kl 11:17

Nya rekommendationer för behandling av adhd

Rekommendationerna för läkemedelsbehandling av adhd uppdateras nu mot bakgrund av ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer.
3
18 apr 2016, kl 11:04

Tidig alzheimerupptäckt öppnar för nya läkemedel

Ny studie öppnar portarna för läkemedelsbehandling redan innan Alzheimers sjukdom brutit ut.
27 jan 2016, kl 09:22

Nu får fler missbrukare läkemedelsbehandling

Patienter med allvarligt beroende av bland annat heroin, morfin och smärtstillande läkemedel ska lättare få tillgång till läkemedelsassisterad behandling.
22 jan 2016, kl 15:46

Ny behandling mot ofrivilliga rörelser

En lösning för att slippa de ofrivilliga rörelserna till följd av behandling med levodopa kan vara på väg.
10 feb 2015, kl 12:08

Läkemedelsfel berättas sällan

Att glömma att ge en patient sitt läkemedel är det vanligaste felet i läkemedelsbehandling. Och det är ovanligt att patienter och anhöriga underrättas, enligt en amerikansk studie.
15 jan 2013, kl 18:05

Nyare läkemedel bättre vid schizofreni

Fyra av de nyare läkemedlen mot schizofreni har bättre effekt än de äldre. SBU föreslår därför att dagens rekommendationer bör ses över.
21 nov 2012, kl 11:14

Bättre följsamhet gav längre överlevnad

En kanadensisk studie har för första gången direkt kunnat koppla farmakologiska effekter av bättre följsamhet till längre överlevnad.
24 jan 2007, kl 16:34