Nyare läkemedel bättre vid schizofreni

Fyra av de nyare läkemedlen mot schizofreni har bättre effekt än de äldre. SBU föreslår därför att dagens rekommendationer bör ses över.

21 nov 2012, kl 11:14
0

Annons

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har undersökt läkemedelsbehandling och patientens deltagande vid schizofreni i en ny rapport. Den visar att fyra av de nyare antipsykotiska läkemedlen klozapin, olanzapin, risperidon och amisulprid har bättre effekt än äldre läkemedel. Klozapin minskar dessutom risken för självmord och troligen också för alkoholmissbruk jämfört med de flesta andra läkemedel. 

Läkemedelsbehandlingen är generellt sett kostnadseffektivt, men det saknas jämförelser mellan enskilda preparat.

Biverkningarna av läkemedlen är ofta svåra. De är bland annat diabetes, stelhet, ofrivilliga rörelser, förhöjda blodfetter och viktökning. Men SBU bedömer att nyttan är större än riskerna. Man föreslår därför att rekommendationerna för läkemedelbehandling vid schizofreni ses över.

Det är vanligt med riskbeteenden hos personer med schizofreni. Därför är det viktigt att vården förebygger rökning, alkoholberoende, drogmissbruk samt låg fysisk aktivitet och ensidig kost.

I rapporten tas också patientens och de anhörigas inflytande i vården upp. SBU menar att kommunikation och kontakt mellan personal, anhöriga och patient bör stärkas, då det hjälper till i återhämtningen.