Hem Taggar Schizofreni

Tag: Schizofreni

Behandlingsbar mekanism hittad vid schizofreni

Svenska forskare har visat att personer med schizofreni har för hög bortgallring av nervcellskopplingar.
4 feb 2019, kl 17:00

Långtidsverkande mot schizofreni får grönt ljus

Injektion för att behandla vuxna med schizofreni godkänns nu av FDA.
7 okt 2015, kl 10:07

Attityden till medlet viktigast

Patientens attityd till sitt antipsykosmedel var den faktor som hade störst betydelse för följsamheten visar en ny doktorsavhandling.
10 feb 2015, kl 10:50

Depåläkemedel kan ge bättre schizofrenivård

En övergång till injektionsläkemedel gav färre återfall och mindre tvångsvård bland schizofrena.
1 okt 2014, kl 11:46

Färre våldsbrott med antipsykotisk behandling

Personer med psykisk sjukdom begick färre brott när de behandlades med antipsykotiska läkemedel, enligt en svensk-brittisk studie.
8 maj 2014, kl 10:16

Långtidsverkande injektion fungerade

En studie på ett långtidsverkande antipsykotiskt läkemedel avslutades tidigt efter att det visade positiv effekt.
24 mar 2014, kl 12:50

Inte bättre än placebo

Bitopertin mot schizofreni misslyckades med att minska negativa symtom jämfört med placebo i två fas III-studier.
23 jan 2014, kl 09:02

Viktigt med tidig läkemedelsbehandling vid schizofreni

En välfungerande läkemedelsbehandling är avgörande. Det framgår av nya rekommendationer från Socialstyrelsen.
1
25 okt 2013, kl 14:21

Nyare läkemedel bättre vid schizofreni

Fyra av de nyare läkemedlen mot schizofreni har bättre effekt än de äldre. SBU föreslår därför att dagens rekommendationer bör ses över.
21 nov 2012, kl 11:14

Olika biverkningsprofil hos schizofrenimedel

Metabola biverkningar som viktuppgång och i vissa fall diabetes vid behandling med moderna neuroleptika uppmärksammas allt oftare. En ny studie visar skillnader mellan preparat i gruppen.
19 okt 2005, kl 15:56

De flesta avslutar behandling av schizofreni

Tre av fyra patienter som behandlades med neuroleptika mot schizofreni avslutade behandlingen inom 18 månader. Det visas i en färsk amerikansk studie. Nya medel var inte bättre än gamla.
19 sep 2005, kl 18:40

Död, hjärtstillestånd och arytmi vanligt hos schizofrena patienter

Enligt en studie i morgondagens BMJ är det vanligare med hjärtstillestånd och ventrikulära arytmier hos patienter med schizofreni jämfört med hos patienter med psoriasis och glaukom.
8 nov 2002, kl 11:30

Begrepp som förstahandsval måste användas försiktigt

Janssen-Cilag (JC) hävdar i annonsen att det ?nu finns övertygande bevis som styrker användningen av risperidon som ett förstahandsval vid behandling av patienter med schizofreni?. Påståendet refererar till en ledare i New...
14 jun 2002, kl 13:29

Ökad diabetesrisk för atypiska neuroleptika

Det kommer allt fler rapporter om sambandet mellan atypiska neuroleptika och diabetes.
21 maj 2002, kl 13:56

Risperidon förhindrar fler återfall än haloperidol

Amerikanska forskare har visat att risperidon kan ha en fördel gentemot haloperidol både i effekt och när det gäller att förhindra återfall i schizofreni.
29 jan 2002, kl 12:28