Annons

De flesta avslutar behandling av schizofreni

Tre av fyra patienter som behandlades med neuroleptika mot schizofreni avslutade behandlingen inom 18 månader. Det visas i en färsk amerikansk studie. Nya medel var inte bättre än gamla.

19 sep 2005, kl 18:40
0

Det finns inga entydiga data som visar att andra generationens atypiska neuroleptika generellt är bättre än äldre läkemedel. I en jämförande studie ingick 1493 patienter med schizofreni som slumpmässigt behandlades med antingen ett äldre medel, perfenasin (Trilafon) eller något andragenerationsmedel; olanzapin (Zyprexa), quetiapin (Seroquel), risperidon (Risperdal) eller ziprasidon (Zeldox).

När studien avslutades efter 18 månaders uppföljning kvarstod endast 36 procent av dem som fick olanzapin, 26 procent av dem som fick risperidon, 25 procent av dem som fick perfenasin, 21 procent av dem som fick ziprasidon samt 18 procent av de patienter som behandlades med quetiapin.

De flesta patienter avslutade behandlingen på grund av utebliven effekt eller av biverkningar. Olanzapin hade flest patienter kvar på behandling, men högst andel patienter som gick upp i vikt och fick sämre blodsocker- och blodfettstatus.