Annons

Attityden till medlet viktigast

Patientens attityd till sitt antipsykosmedel var den faktor som hade störst betydelse för följsamheten visar en ny doktorsavhandling.

10 feb 2015, kl 10:50
0

Annons

Cecilia Brain

I sin doktorsavhandling har specialistläkaren Cecilia Brain följt 117 patienter med schizofreni under ett år, för att bland annat följa deras följsamhet till medicineringen.

Hennes forskning visar att 27 procent av patienterna inte tog sina läkemedel som ordinerat.
– Det är trots allt en relativt god följsamhet jämfört med många andra läkemedelsgrupper som visat på bara en 50-procentig följsamhet. Så att 25 procent inte tog sina psykosmediciner är egentligen inte ett så tokigt resultat, säger Cecilia Brain.

Men den grupp hon studerat är speciell så tillvida att det handlat om patienter som behandlats på åtta öppenvårdsmottagningar i Göteborg, där man använder sig av strukturerade vårdprogram och varje patient hade en egen kontaktperson.
Förutom patientens attityd till läkemedelsbehandlingen spelade också närståendes attityd stor roll för följsamheten visar doktorsavhandlingen.
– Det finns många hinder för personer med allvarlig psykossjukdom att följa ordinationen, de kan ha svårt att organisera sin dag, de kan ha koncentrationssvårigheter och de upplever en stigmatisering på grund av sin sjukdom, men också av sin medicinering.

Cecilia Brains slutsats är bland annat att vården kan bli bättre på att följa upp patienternas medicinintag, till exempel genom att tillsammans med patienten räkna och gå igenom och räkna pillren vid återbesök.
Samtal med patienten om hur medicineringen fungerar tror Cecilia Brain är ett nog så bra sätt att förbättra följsamhet som avancerad teknik.  
– Vi såg att patienter som fick ta med sig sina förpackningar vid återbesök och tillsammans med sköterska gå igenom och räkna vad som fanns kvar fungerade minst lika bra som när patienterna hade sina mediciner doserade i avancerade elektroniska burkar, säger Cecilia Brain.