Hem Taggar Psykofarmaka

Tag: Psykofarmaka

Läkemedel minskar återfall i våldsbrott

Behandling med antipsykotiska och centralstimulerande läkemedel och läkemedel för drogberoende har tydliga samband med färre återfall i våldsbrott hos personer som avtjänat fängelsestraff. Det visar en studie gjord på över 20 000...
3
1 nov 2016, kl 17:38

Attityden till medlet viktigast

Patientens attityd till sitt antipsykosmedel var den faktor som hade störst betydelse för följsamheten visar en ny doktorsavhandling.
10 feb 2015, kl 10:50

Ska utreda ungas medicinering

Varför använder barn och unga som är placerade av samhället mer psykofarmaka än andra jämnåriga? Det ska Socialstyrelsen ta reda på.
16 jan 2014, kl 12:57

Psykofarmaka ökar dödlighet hos äldre

Äldre som behandlas med psykofarmaka under längre tid har högre dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor, enligt en studie från Socialstyrelsen.
1
17 jun 2013, kl 14:33

Fler som tar psykofarmaka faller

Fallolyckorna ökar och särkilt många är de bland personer som behandlas med psykofarmaka. Störst är risken under den första veckan av medicinering.
1
30 okt 2012, kl 10:38

Kilens statsbidrag ifrågasatt av industrisponsrad läkare

Användningen av psykofarmaka är en medicinsk, inte en politisk fråga, hävdar läkaren i psykiatri, Christer Allgulander. I ett brev till regeringen kritiserar han statsbidraget till Kilens arbete. På Kilen avfärdar man kritiken...
22 apr 2003, kl 10:21