Annons

Kilens statsbidrag ifrågasatt av industrisponsrad läkare

Användningen av psykofarmaka är en medicinsk, inte en politisk fråga, hävdar läkaren i psykiatri, Christer Allgulander. I ett brev till regeringen kritiserar han statsbidraget till Kilens arbete. På Kilen avfärdar man kritiken som nonsens.

22 apr 2003, kl 10:21
0

Vad är det som styr förskrivningen av läkemedel i allmänhet och antidepressiva i synnerhet ? marknadens eller folkets behov?
Denna fråga ska diskuteras under en eftermiddag i Riksdagshuset i början av maj. Arrangör för hearingen är Kilen, Konsumentinstitutet för Läkemedel och Hälsa.
I ett brev till Socialdepartementet ifrågasätter docent Christer Allgulander föreningens statbidrag. Kilen driver enligt Christer Allgulander en antifarmakologisk kampanj.
? De har gjort en medicinsk fråga till en politisk. Om vi felbehandlar eller om någon får konstiga biverkningar är det en medicinsk fråga, inte en ideologisk. Det ska vi som förskriver läkemedlen diskutera. Det har inget i riksdagshuset att göra.
Christer Allgulander är specialistläkare i allmänpsykiatri. Han utbildar också läkare och bedriver ångestforskning med stöd av de flesta företag som marknadsför psykofarmaka.

Medicinska moden
Kritiken från Christer Allgulander avfärdas av Jan Albinsson på Kilen som nonsens.
? Medicinen är lika drabbad av modesvängningar som allt annat här i världen. Och när det bär iväg som förskrivningen av antidepressiva gjort måste man fråga sig vad det är som driver detta. Därför är utgångspunkten för hearingen fullt berättigad menar Jan Albinsson.
? Men vårt ifrågasättande är förstås irriterande.
Jan Albinsson exemplifierar med patientrapporterna om biverkningar som Kilen sedan flera år samlar in.
? Det har ju nu äntligen börjat diskuteras också på myndighetsnivå.
? Men Christer Allgulander har väl behov av att avleda uppmärksamheten från den egna verksamheten, som går ut på att introducera nya psykofarmaka och utbilda läkare med stöd av industrin, säger Jan Albinsson.
I sitt svar till Christer Allgulander hänvisar regeringen till sin rätt att tillsammans med samarbetspartierna initiera olika typer av verksamhet.