Annons

Ska utreda ungas medicinering

Varför använder barn och unga som är placerade av samhället mer psykofarmaka än andra jämnåriga? Det ska Socialstyrelsen ta reda på.

16 jan 2014, kl 12:57
0

Annons

Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen kartlägga och lämna förslag på åtgärder kring användningen av psykofarmaka hos barn och unga som är placerade av samhället.

Enligt en rapport som Socialstyrelsen tog fram under 2013 använder placerade barn och unga betydligt mer psykofarmaka än jämnåriga oavsett om de fått en psykiatrisk diagnos eller inte. Mest medicinering får barn och unga som är placerade i hem för vård eller boende. Det är vanligast hos barn över elva år, men enligt rapporten får även mycket små barn psykofarmaka, särskilt ångestdämpande och sömnmedel.

Enligt en annan rapport är det 15-19 gånger vanligare att barn och unga placerade i hem för vård eller boende använder sömnmedel, antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel än andra barn. Dessutom löper de högre risk att använda psykofarmaka som vuxna.

Regeringen vill att Socialstyrelsen ska analysera utvecklingen av psykofarmaka och göra en internationell jämförelse. Den 1 oktober ska myndigheten redovisa uppdraget och lämna förslag på åtgärder.