Annons
Paracetamol under luppen
Riskerna med paracetamol ska undersökas. Foto: iStockphoto

Paracetamol under luppen

Efter två studier ska PRAC analysera om paracetamol har negativa effekter på fosters utveckling. Läkemedelsverket ändrar i nuläget inga rekommendationer för gravida.

17 jan 2014, kl 08:46
0

Annons

Paracetamol har diskuterats mycket det senaste året. Bland annat har Giftinformationscentralen varnat för att antalet vårdtillfällen på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning ökat kraftigt de senaste åren. I Danmark har man infört en begränsning på hur många värktabletter med paracetamol som får köpas åt gången och brittiska farmaceuter vill införa en liknande begränsning. 

Nu har två nyligen publicerade studier fått EMAs farmakovigilanskommitté PRAC att reagera och påbörja en granskning för att utreda om de nuvarande rekommendationerna bör ändras. Men studieresultaten har inte bedömts motivera några omedelbara ändrade rekommendationer för smärtstillande läkemedel till gravida, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

En av studierna visade på hjärnskador hos nyfödda möss som fick paracetamolinjektioner. Den andra studiens resultat pekade på att barn till kvinnor som använt paracetamol i mer än 28 dagar under graviditeten i genomsnitt hade sämre grovmotorik, kommunicerade sämre, hade ett utåtagerande beteende samt svårare att sitta still.

För gravida är paracetamol förstahandsval vid behandling av smärta och feber. På grund av risk för missbildningar och missfall bör NSAID endast ges efter noggrant övervägande under graviditetens två första trimestrar och inte alls under den tredje trimestern. Precis som tidigare rekommenderar Läkemedelsverket att nyttan med all läkemedelsbehandling under graviditeten vägs mot riskerna. 

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har också nyligen gått ut och rekommenderat läkare att sluta förskriva fasta kombinationer av läkemedel som innehåller mer än 325 mg paracetamol. Det handlar främst om kombinationsprodukter där den andra substansen är en stark opioid, där det finns ett omfattande missbruk. Enligt myndigheten överväger nyttan inte riskerna för allvarliga leverskador och vill minska risken för oavsiktlig överdosering. FDA rekommenderar även farmaceuter att vara uppmärksamma och kontakta förskrivaren om de får ett recept med högre dos än 325 mg paracetamol per tablett för att diskutera ett alternativ med lägre dos.

FDA planerar även att dra tillbaka godkännandet av läkemedelskombinationer som innehåller mer än 325 mg paracetamol per tablett eller kapsel.