Hem Taggar Granskning

Tag: Granskning

Granskning av hepatit C-läkemedel utökas

Nu utökar EMA den tidigare granskningen av hepatit C-läkemedel till att även omfatta bedömning av risken för levercancer.
20 apr 2016, kl 11:10

Antibiotika granskas

Läkemedel med antibiotikumet vankomycin granskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Syftet är att säkerställa att effektiv och säker antibiotika förblir tillgänglig.
11 apr 2016, kl 12:03

Hepatit C-läkemedel inom EU granskas

De direktverkande antivirala läkemedlen för behandling av hepatit C granskas efter rapporter om reaktivering av hepatit B.
22 mar 2016, kl 08:30

Cancerläkemedel granskas av EMA

På grund av en ökad frekvens av allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, granskar nu EMA cancerläkemedlet Zydelig.
14 mar 2016, kl 11:21

Diabetesläkemedel med metformin granskas

Läkemedel med metformin, som används för behandling av typ 2-diabetes ska granskas för att se om en större patientgrupp ska få del av behandlingen.
5 feb 2016, kl 12:28

Granskning av Brilinta läggs ned

Det amerikanska justitiedepartementet lägger ned undersökningen av Astrazenecas hjärtläkemedel Brilinta.
1
19 aug 2014, kl 09:08

Atarax granskas av PRAC

Atarax mot bland och ångest ska liksom kärlkrampsmedlet Procoralan granskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.
12 maj 2014, kl 13:58

Granskar statens roll för läkemedelsinformation

Statliga myndigheter utbyter inte producentoberoende information tillräckligt effektivt, anser Riksrevisionen och startar en granskning.
25 feb 2014, kl 10:04

Paracetamol under luppen

Efter två studier ska PRAC analysera om paracetamol har negativa effekter på fosters utveckling. Läkemedelsverket ändrar i nuläget inga rekommendationer för gravida.
17 jan 2014, kl 08:46

Ser över Pradaxas säkerhet

FDA planerar att göra en ny säkerhetsbedömning av det blodförtunnande medlet Pradaxa.
7 jan 2014, kl 12:48

EMA vill veta mer om granskning

Brilinta granskas av det amerikanska justitiedepartementet. EMA vill veta varför.
8 nov 2013, kl 13:06

Nyttan överväger riskerna med p-piller

Risken för blodpropp är låg med kombinerade p-piller, anser PRAC. Men kvinnor och förskrivare behöver få bättre information.
11 okt 2013, kl 14:01

Apotekstjänst förskott granskas

Konkurrensverket har bestämt sig för att granska Västra Götalandsregionen och Region Hallands miljonförskott till Apotekstjänst.
15 aug 2013, kl 09:56

Vill begränsa diklofenak för riskgrupper

EMA rekommenderar begränsad användning av smärtstillande läkemedel som innehåller diklofenak för personer med allvarlig hjärt-kärlsjukdom.
17 jun 2013, kl 10:07

Fransk myndighet riskerar åtal

Den franska läkemedelsmyndigheten riskerar åtal för dråp till följd av vårdslöshet kring ett diabetesläkemedel.
25 mar 2013, kl 17:47

FDA prioriterar Roches bröstcancerläkemedel

Roches bröstcancerkandidat T-DM1 kan få ett snabbspår in på läkemedelsmarknaden i USA. Det nya läkemedlet ska få en prioriterad granskningsprocess.
8 nov 2012, kl 11:04