Antibiotika granskas

Läkemedel med antibiotikumet vankomycin granskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Syftet är att säkerställa att effektiv och säker antibiotika förblir tillgänglig.

11 apr 2016, kl 12:03
0

I och med granskningen går myndigheten igenom all tillgänglig information om fördelar och risker med vankomycin. Därefter ska EMA bedöma om det finns behov av att göra några förändringar i läkemedlets godkända användningsområden i de olika medlemsstaterna.

Vankomycin är ett behandlingsalternativ vid allvarliga infektioner, orsakade av grampositiva bakterier, som är resistenta mot andra antibiotika.

Syftet med granskningen är att säkerställa att effektiv antibiotika fortsätter vara tillgängligt även i fortsättningen. Att se över produktinformationen för antibiotikumet anses vara betydelsefullt för att främja en lämplig användning av vankomycin.

Översynen ingår i strategin att uppdatera äldre antibiotikums produktinformation i kampen mot antibiotikaresistens.