Annons

Humira godkänd som första linjens behandling

Läkemedlet Humira är godkänt som första linjens behandling av plackpsoriasis för patienter som är lämpade för systemisk behandling.

11 apr 2016, kl 09:28
0

Annons

EU-kommissionen har godkänt TNF-alfahämmaren Humira, adalimumab, som behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är kandidater för systemisk behandling.

Psoriasis är en kronisk systemisk sjukdom med en inflammatorisk sjukdomsprocess och omkring 250 000-300 000 personer i Sverige lever med sjukdomen.

Det är första gången som biologisk behandling kan användas som första systembehandling för patienter med plackpsoriasis. Tidigare var läkemedlet godkänt för behandling av vuxna patienter med kronisk plackpsoriasis som inte svarat på annan systemisk behandling inklusive cyklosporin, metotrexat och PUVA.

Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, rekommenderar även utökad indikation för Humira vid behandling av måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom. Rekommendationen för utökningen gäller för patienter från sex år, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och kortikosteroid eller immunomodulerare eller som är intoleranta mot eller har kontraindikationer mot sådan behandling.