Hem Taggar Psoriasis

Tag: Psoriasis

Vittnesmål från ”Annika” inte okej marknadsföring

På Abbvies sajt om psoriasis berättar ”Annika” om fördelen med biologiska läkemedel. Nu fälls bolaget.
8 jun 2020, kl 11:21

Så ska psoriasis behandlas enligt nya riktlinjer

Socialstyrelsen publicerar en remissversion med riktlinjer för behandling av psoriasis.
12 mar 2018, kl 10:44

God långsiktig effekt med biologiska läkemedel

Patienter med måttlig till svår psoriasis får god långsiktig effekt av biologiska läkemedel, visar svensk studie.
28 jun 2017, kl 15:02

Män och kvinnor får olika psoriasisbehandling

Ljusbehandling, systemiska och biologiska läkemedel ges i högre grad till manliga patienter.
1
25 apr 2017, kl 06:00

En av fem med psoriasis får otillräcklig behandling

Trots över tre månaders behandling hade nästan en femtedel besvär av sin psoriasis, visar ny studie.
6 feb 2017, kl 14:57

Långvarig effekt av IL17-hämmare

Ny studie ger ytterligare stöd för IL17-hämmare. Patienter med plackpsoriasis fick långvarig förbättring av hudsymtom med IL17-hämmaren Taltz.
27 jun 2016, kl 07:59

Humira godkänd som första linjens behandling

Läkemedlet Humira är godkänt som första linjens behandling av plackpsoriasis för patienter som är lämpade för systemisk behandling.
11 apr 2016, kl 09:28

Eksem och Crohns har samma genetiska orsak

En internationell forskargrupp, där också svenskar ingått, har identifierat tio nya genetiska varianter som bidrar till att eksem utvecklas.
20 okt 2015, kl 09:00

Samarbete för att skynda på psoriasisläkemedel

Nytt samarbete ska skynda på utvecklingen av läkemedlet brodalumab för psoriasispatienter.
1 sep 2015, kl 09:06

Psoriasissymtom försvann med ny behandling

90 procent av de som testat Lillys nya psoriasisläkemedel förbättrades och 40 procent blev helt symtomfria.
12 jun 2015, kl 07:51

Nya psoriasisläkemedlet Cosentyx subventioneras

TLV har beslutat att sekukinumab, Cosentyx, ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning.
26 maj 2015, kl 11:43

IL17-hämmare fungerar mot psoriasisartrit

Eli Lillys nya läkemedelskandidat ixekizumab nådde effektmålen mot psoriasisartrit i klinisk studie.
22 apr 2015, kl 07:33

Bättre behandling av svår psoriasis

En helt ny klass av läkemedel har visat sig läka ut huden helt hos många patienter.
16 apr 2015, kl 08:18

Psoriasisbehandling godkänd även för barn

Ny möjlighet att behandla barn med svår plackpsoriasis.
8 apr 2015, kl 09:46

Nya klasser av psoriasismedel godkända

Otezla från Celgene godkänt i Europa för behandling av kronisk plackpsoriasis och aktiv psoriasisartrit.
22 jan 2015, kl 08:07

Nytt bättre än redan godkänt

En jämförande studie visar på bättre resultat för Cosentyx jämfört med Stelara mot plack-psoriasis.
19 dec 2014, kl 08:48