Annons
God långsiktig effekt med biologiska läkemedel

God långsiktig effekt med biologiska läkemedel

Patienter med måttlig till svår psoriasis får god långsiktig effekt av biologiska läkemedel, visar svensk studie.

28 jun 2017, kl 15:02
0

Annons

Marcus Schmitt-Egenolf, professor Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson

– Jag är inte överraskad av resultatet, säger Marcus Schmitt-Egenolf, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet och seniorförfattare till studien.

I studien, som publiceras i British Journal of Dermatology, har patienter från kvalitetsregistret PsoReg följts under en period på upp till tio år. Syftet var att analysera effekten av biologiska läkemedel hos patienter med måttlig till svår psoriasis som bytt från konventionell behandling till biologiska läkemedel.

Patienter vars kliniska effekt av tidigare läkemedelsbehandlingar, innan de börjat med biologiska läkemedel, fanns dokumenterade i registret minst en gång inkluderades i observationsstudien. I PsoReg rapporteras bland annat det kliniska måttet Psoriasis area and severity index (PASI), och ett livskvalitetsmått som specifikt handlar om dermatologi, Dermatology life quality index (DLQI). Båda dessa mått analyserades i studien vid olika uppföljningstillfällen, upp till tio år efter att patienterna bytt till biologisk läkemedelsbehandling.

Av de 583 inkluderade patienterna hade närmare 400 dokumenterade data om både PASI och livskvalitetsmått ett år efter behandlingsbytet. Drygt 150 patienter hade dokumenterade data på alla mått från åtminstone tre uppföljningstillfällen efter behandlingsbytet.

Resultatet visade att de biologiska läkemedlen gav en god och långvarig effekt, både på de kliniska måtten av psoriasis och på patienternas livskvalitet.

De biologiska läkemedlen fungerar genom att binda till ett protein i kroppen som orsakar inflammation, och blockera inflammationsaktiviteten. Men de biologiska läkemedlen är mycket dyra. Enligt de aktuella behandlingsrekommendationerna för psoriasis ska behandling i första hand vara konventionella, syntetiska läkemedel. Lokala behandlingar, som man ofta börjar med, består av mjukgörande krämer och kortisonkrämer. Systemiska behandlingar som inte är biologiska innefattar bland annat immunsuprimerande läkemedel som metotrexat ciklosporin. Först när dessa behandlingar inte har fungerat ges biologiska läkemedel.

En tidigare studie, också ledd av Marcus Schmitt-Egenolf och som Läkemedelsvärlden.se skrivit om, visade att en femtedel av patienterna med psoriasis får otillräcklig behandling. Marcus Schmitt-Egenolf berättar att han är en av dem som nu håller på att ta fram nya nationella riktlinjer för behandling av psoriasis hos Socialstyrelsen.

Tycker du att rekommendationerna bör ändras?
– Jag kan nog tycka att det blir en onödigt lång resa för vissa patienter innan de kan få biologiska läkemedel, säger Marcus Schmitt-Egenolf. Det som bland annat är intressant med vår studie är ju att den inte bara analyserar kliniska mått på sjukdomen. Resultatet visar även att de biologiska läkemedlen ger en god och hållbar effekt på patienternas livskvalitet.