IL17-hämmare fungerar mot psoriasisartrit
Foto: Istockphoto

IL17-hämmare fungerar mot psoriasisartrit

Eli Lillys nya läkemedelskandidat ixekizumab nådde effektmålen mot psoriasisartrit i klinisk studie.

22 apr 2015, kl 07:33
0

Annons

Två olika doser med ixekizumab testades bland patienter med diagnostiserad psoriasisartrit som hade haft en aktiv sjukdomsperiod under minst sex månader. Inga av deltagarna hade tidigare testat några andra biologiska antireumatiska läkemedel.

Den randomiserade fas III-studien pågick under 24 veckor och i båda behandlingsgrupperna nådde signifikant fler individer behandlingsmålet ACR 20 jämfört med gruppen som fick placebo.

Måttet innebär en 20 procentig förbättring av symtom och följer en klassifikationsmanual för psoriasis.

Ixekizumab är en IL17-hämmare och den nya läkemedelsgruppen har visat stor effekt mot hudmanifestationen plackpsoriasis.

Studien kommer att fortsätta för att undersöka läkemedlets effekt efter tre års behandling.