Eksem och Crohns har samma genetiska orsak

En internationell forskargrupp, där också svenskar ingått, har identifierat tio nya genetiska varianter som bidrar till att eksem utvecklas.

20 okt 2015, kl 09:00
0

Det här är den hittills största genetiska studien av eksem. I databaser och från olika forskningsinstitutioner ingick totalt 21 000 personer med eksem och 95 000 kontrollpersoner i studieunderlaget.

Såväl personerna med eksem som kontrollgruppen fick generna kartlagda och analyserade. På så sätt kunde forskarna finna de genetiska skillnaderna mellan grupperna.
Totalt fann forskarna 31 ställen på genomet där en del av DNA-byggstenarna bytts ut mot andra och där de genetiska skillnaderna kunde associeras med eksem. Forskarna talar om genetiska varianter. Tio av varianterna var helt nya för forskarna.

Förutom de 31 varianterna som var starkt förknippade med eksem upptäckte man flera hundra som var svagt förknippade med sjukdomen.

Forskarna fann att många av de genetiska defekter som leder till eksem också är närvarande när människor utvecklar autoimmuna sjukdomar som psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom, Crohns. De fann också att många av generna påverkade biologiska signalvägar som har en tydlig inverkan på utvecklingen av olika autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret angriper den egna kroppen, som till exempel psoriasis.

När forskarna har fått en överblick över hur de olika sjukdomarna är kopplade kan det innebära förbättrade möjligheter att förhindra utveckling av sjukdomen. Det är nämligen enklare att ta fram läkemedel som påverkar signalvägar än läkemedel för behandling av genetiska defekter.