Antibiotikabehandling till djur minskar

Det är färre djur i Europa som behandlas med antibiotika idag jämfört med för några år sedan.

20 Okt 2015, kl 10:16
0

Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som för femte gången publicerat en rapport om försäljningen av veterinärmedicinsk antibiotika i Europa. Totalt visar den på en minskning av användningen.

Mellan 2011 och 2013 har användningen sjunkit med åtta procent i de 23 länder som lämnat in uppgifter. Men det är stora skillnader mellan länderna. Sverige tillhör tillsammans med Island och Norge de länder med lägst försäljning. Medan 11 av länderna rapporterar en minskad försäljning har sex, bland annat Estalnd, sett en ökning under perioden.