Annons

Läkemedelsupphandlingar överprövas ofta

Tolv procent av upphandlingarna av läkemedel och medicinsk utrustning överprövades förra året.

20 okt 2015, kl 11:37
0

Förra året gjordes totalt 18 407 annonserade upphandlingar i Sverige. Det är en minskning med sju procent jämfört med året innan. En förklaring är att prisgränsen då en offenlig upphandling måste göras ökade med nästan det dubbla under året, till 505 800 kronor. Det har gjort att färre upphandlingar behöver annonseras. Det visar en sammanställning från Konkurrensverket. Vanligaste tilldelningsgrunden är ”lägsta pris”.

Det gjordes förra året 856 upphandlingar, med i genomsnitt 6,5 anbudsgivare vid varje upphandling inom sektorn medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. Den sektorn hade störst andel anbudsgivare som kontrakterades vid upphandlingen.

Flest anbudsgivare hade sektorn arkitekt- och byggnadstjänster med drygt åtta anbud på varje av de totalt 1 830 upphandlingarna. Störst andel anbudsgivare som kontrakteras finns vid upphandling av medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar.

Sektorn läkemedel och medicinsk utrustning tillhör också ett område där många upphandlingar överprövas. Förra året gällde det drygt 12 procent av upphandlingarna. Bara sektorn kontorsmaskiner och datorer hade större andel överprövningar.

I snitt överprövades åtta procent av upphandlingarna.