Annons

Många hjärtsjuka får inte medicin

En av fyra i låginkomstländer har tillgång till alla fyra klasserna av kardiovaskulära mediciner som WHO rekommenderar, visar en ny studie.

21 okt 2015, kl 08:48
0

Annons

Foto: iStockphoto

Studien som är publicerad i The Lancet visar också att trots att medicinerna i rika länder både är tillgängliga och till ett överkomligt pris så är det 35-50 procent av patienterna med hjärtsjukdomar eller strokehistorik som fortfarande inte får medicinerna. Enligt forskarna beror det på hur medicinerna förskrivs och hur förebyggande vård i hälsosystem är upplagd.

Data från 596 samhällen i 18 länder ingick i studien där forskarna tittade på tillgänglighet och pris på kardiovaskulära läkemedel under perioden 2003 till 2013.

I tidigare studier har forskningsgruppen rapporterat att användningen av dessa hjärt-kärlmediciner är väldigt lågt runt om i världen. Och i den här nya studien visar forskarna hur lågt användande är, kopplat till bristen på tillgänglig medicin och överkomligt pris.

WHO har kommit fram till att läkemedel för att förhindra återkommande hjärt-kärlsjukdom, så som aspirin, ?-blockerare, angiotensin enzym-hämmare och statiner ska finnas tillgängliga i 80 procent av samhällena och användas av 50 procent av berörda patienter från år 2025.
Enligt forskarnas resultat var alla fyra läkemedelsklasser tillgängliga till 95 procent i städer i höginkomstländer, medan endast 25 procent i städer i låginkomstländer hade tillgång till läkemedlen.

I studien räknades läkemedel som tillgängliga om det fanns på apoteket vid efterfrågan och ansågs finnas till ett överkomligt pris om den sammanlagda kostnaden var mindre än 20 procent av hushållets betalningsförmåga.

Länder som ingick i studien och kategoriserades som höginkomstländer var bland annat Sverige och Kanada. Polen och Turkiet var två länder som klassades som högre medelinkomstländer medan bland andra Iran och Kina klassades som lägre medelinkomstländer. Pakistan, Bangladesh och Zimbabwe kategoriserades som låginkomstländer. Indien ingick i en egenkategori på grund av landets befolkningsstorlek och handeln med generiska läkemedel.

Studien är finansierad av universitet och läkemedelsbolag.