Barn på sjukhus med covid-19 hade mildare symtom
Foto: Istock

Barn på sjukhus med covid-19 hade mildare symtom

En studie i Kanada under pandemins första hälft visar att barn hade mycket lägre risk än vuxna för svår covid-19.

27 sep 2021, kl 08:06
0

Annons

Sjukhusinlagda barn med covid-19 drabbades mycket mer sällan av allvarliga symtom än vuxna. Det visar en studie som forskare genomförde i Kanada under perioden mars-december 2020. Studien är publicerad i Canadian medical association journal. Forskarna påpekar dock att deltavarianten inte hade slagit igenom ännu under den undersökta perioden.

Underliggande sjukdom vanligt

I den aktuella studien ingick 264 barn under 18 år som vårdades på sjukhus i Kanada under perioden. Hela 43 procent av barnen blev inlagda av andra orsaker än covid-19 och infektionen upptäcktes vid testning på sjukhuset.

Det var 150 barn som kom till sjukhus primärt på grund av covid-19. De två största åldersgrupperna var förskolebarn och tonåringar. Barnens vanligaste symtom var feber (70 procent), kräkningar (35 procent) och hosta (34 procent).

Hälften av de barn som sjukhusvårdades hade allvarlig sjukdom. En femtedel fick intensivvård. Mycket få dödsfall rapporterades, dödligheten var under fem procent.

Hälften av barnen med svår covid hade minst en annan underliggande sjukdom. De vanligaste underliggande sjukdomarna var fetma, neurologiska sjukdomar och sjukdomar i andningsapparaten (utom astma).

Barn fick lindrigare infektioner

Resultaten av studien, skriver forskarna, att barn generellt hade en lägre risk för allvarlig covid-19 än vuxna.

– Det relativt låga antalet sjukhusinlagda barn i kombination med att denna åldersgrupp i Kanada har högst andel med antikroppar mot covid-19 visar att barn får lindrigare infektion trots att de smittas oftare, kommenterar infektionsläkare Fatima Kakkar Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine i Montréal, en av forskarna bakom studien i ett pressuttalande.

Forskarna framhåller dock att det är viktigt att noga följa om den nu dominerande deltavarianten förändrar hur covid-19 påverkar barn. Deltavarianten är mer smittsam och sprids lättare, men det är ännu inte känt om den kan orsaka svårare sjukdom hos barn.

Att barn sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 är ett av de flitigast använda argumenten i diskussionen om ifall barn bör vaccineras eller ej. Ett vanligt motargument är att vissa barn ändå blir det. Ett annat att det även finns en liten risk för en följdsjukdom kallad multisystemiskt inflammatoriskt syndrom några veckor efter covid-19 även hos barn.