Annons

Godkänt läkemedel subventioneras inte

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN anser inte att det nya läkemedlet Concerta vid behandling av ADHD är tillräckligt kostnadseffektivt för att ingå i läkemedelsförmånen. Nämnden har jämfört med vad behandlingen kostar med licensläkemedlet Ritalin och konstaterar att det är betydligt billigare.

22 apr 2003, kl 10:22
0

Det anmärkningsvärda i LFN:s beslut är att man i sin ekonomiska bedömning jämfört Concerta med licensmedel.
? Jag blev förvånad över beslutet, säger Jane Ahlqvist Rastad på Läkemedelsverket.
? Det innebär att LFN betraktar licensläkemedel som ?tillgängliga? läkemedel med vilka man kan jämföra ett nytt godkänt läkemedel. Det är intressant eftersom licensläkemedel normalt ses som en sista utväg när de godkända inte fungerar.

Fyra gånger så dyrt
I praktiken innebär avslaget att licenspreparaten fortsätter vara den gängse behandlingen eftersom Concerta blir ett mycket dyrare preparat. Kostnaden för Ritalin har av LFN uppskattats till cirka fem kronor per dag, priset för Concerta blir cirka fyra gånger högre. Försäljningspriset från Apoteket utan subvention är 565 kronor för 30 tabletter Concerta, 18 milligram
Idag behandlas cirka 4 000 barn och ungdomar med centralstimulerande medel på licens.
Det finns i studier inga skillnader i behandlingseffekt mellan de två medlen. Skillnaden är att Concerta är en depåtablett, det räcker med en tablett om dagen, medan Ritalin doseras tre gånger per dag. Metylfenidat är den aktiva substansen i båda medlen.

Befogad jämförelse
? Vi menar att det i just det här fallet är befogat att jämföra med licensläkemedlet eftersom det är en behandling som funnits i många år, säger Axel Edling ordförande i Läkemedelsförmånsnämnden.
? Ritalin har ju tidigare varit ett godkänt läkemedel. Skälet till att det återtogs berodde inte på effektiviteten utan på att man var rädd att det skulle missbrukas.