Annons

Nya läkemedel mot övervikt och impotens utan subvention

Ett par nya så kallade livsstilsläkemedel kommer att lanseras under det här året. Genom att dra in subventionen för läkemedel mot övervikt och impotens kommer lanseringen av dessa inte att bekosta statens läkemedelskostnader.

12 jun 2001, kl 16:08
0

Att regeringen i höst skulle föreslå begränsningar för subventioneringen av läkemedel var väntat. Däremot kom beslutet om att slå till mot läkemedelsgrupperna mot övervikt och impotens redan nu som en överraskning för många.

Istället för att baka in det i propositionen om läkemedelsförmånen kom beslutet som en del i det regeringen kallar ett åtgärdsprogram för sjukvårdens utveckling. Programmet innehåller, förutom beslutet att dra in subventionen för läkemedel mot övervikt och impotens 3,75 miljarder under tre år för att bland annat minska vårdköerna. I samma program ingår också avtalet med landstingsförbundet om ett fortsatt gemensamt ansvar för läkemedelskostnaderna. Något som regeringen dock på sikt räknar med att landstingen ska ta på sig.

? Det är ju känt att landstingsförbundet sedan länge önskat åtgärder för att minska läkemedelskostnaderna, säger Johanna Hållén, ämnessakkunnig på Socialdepartementet.

Att regeringen nu fattat beslut om indragna subventioner kanske kan underlätta förhandlingarna om en överföring av ansvaret för läkemedelskostnaderna till landstingen.

Gäller läkemedelsgrupper
Beslutet gäller inte enbart Viagra och Xenical utan alla preparat i de två läkemedelsgrupperna. Ett äldre preparat, Caverject, en injektionssubstans mot erektil dysfunktion, omfattas också liksom det precis lanserade preparatet mot övervikt, Reductil.

Regeringen motiverar också det snabba beslutet med att Reductil var på väg att introduceras och att kostnaden för det preparatet kunde förväntas bli ungefär densamma som när Xenical godkändes för ett par år sedan, då försäljningen under första året uppgick till 400 miljoner.

Ett nytt medel mot impotens, Uprima, har också godkänts inom EU och kommer troligen att börja säljas under det här året.

Försäljningen av Viagra och Xenical uppgick förra året till ungefär 535 miljoner kronor, staten subventionerade drygt 80 procent av den kostnaden. Man räknar med att drygt 50 000 personer använde de två medlen i Sverige.

Hur många de kan förväntas bli sedan subventionen dragits in finns inga beräkningar på.

Men patienter med välgrundade behov och synnerliga skäl ska även fortsättningsvis kunna få de läkemedlen subventionerade.

Vilka dessa skäl blir håller en arbetsgrupp inom Läkemedelsverket nu på att ta fram.

? Eftersom vi räknar med att det kan bli en hel del dispensansökningar kan vi inte behandla varje ansökan för sig, utan vi måste ta fram regler som vi sedan förankrar hos socialdepartementet, säger Björn Beermann på Läkemedelsverket.

Patienter oroade
Bland patienterna känner man nu stor oro. Diabetiker är till exempel en grupp som drabbas av impotens och som nu är rädda för att dispensreglerna ska begränsa möjligheterna att få läkemedlen. Vilka reglerna bli ska blir klart i dagarna.

? Vi hoppas att dispenserna inte hindrar grupper där det finns en medicinsk koppling att få läkemedlen subventionerade, säger Martin Forsberg på Svenska diabetesförbundet.

Men det som kanske oroar mest är att ansökningarna är offentliga.

? Den som ansöker om dispens måste alltså skylta med sitt namn. Det kan hindra många från att göra en ansökan, menar Martin Forsberg.

Enligt Johanna Hållén på Socialdepartementet är det något man inte var medveten om när man fattade beslutet. Och som man för dagen inte har någon lösning på.