Annons

Dispens endast i exceptionella fall

I den första ansökan om dispens om att få rabatterad Xenical beslutade regeringen om avslag.

12 jun 2001, kl 13:05
0

Det var Stefan Ahrenstedt, privatpraktiserande psykiatriker, som hade ansökt om en generell dispens för sina patienter. Enligt Dagens Medicins nätupplaga har regeringen slagit fast att några generella dispenser inte kommer att beviljas.

Regeringen anser att om generella dispenser beviljas så överlåtar man åt läkaren att avgöra vem som ska få dispens. Regeringen vill själv behålla den kontrollen men Stefan Ahrenstedt är kritisk till beslutet.

? Vetenskapliga argument biter inte på politiker. Vad politiker tänker är mig främmande, trots att jag är specialist i psykiatri, säger han till Dagens Medicin.

Stefan Ahrenstedt hade ansökt om generell dispens för omkring 20 patienter fram till årets slut. Samtliga har ett BMI mellan 28 och 41 och omkring hälften av patienterna har följdsjukdomar, som diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.