Annons

Fler som tar psykofarmaka faller

Fallolyckorna ökar och särkilt många är de bland personer som behandlas med psykofarmaka. Störst är risken under den första veckan av medicinering.

30 okt 2012, kl 10:38
1

Annons

I en studie har Birgit Modén vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet undersökt varför människor skadar sig, med utgångspunkt i alla som sökte akutsjukvård för en skada i Skåne under 2006 och 2007.

Resultatet visar att fallolyckor är den dominerande orsaken till skador och studien pekar på användningen av psykofarmaka som en viktig orsak till fallen. Sambanden mellan psykofarmakaanvändning och fallskador noterades i alla åldrar, men blev särskilt tydligt bland äldre under den första veckan av medicineringen.

Varje år behöver cirka 135 000 människor i Sverige sjukhusvård på grund av skador. Nästan hälften, 46 procent, av de skador som kräver inläggning utgörs av fallskador. Antalet döda i fallolyckor har ökat med 60 procent under 2000-2010.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer