Annons

Feta bör behandlas tidigt

Barn med svår fetma har goda möjligheter att gå ned i vikt med beteendeförändrande behandling. Men förutsättningen är att de behandlas tidigt, enligt en studie från Karolinska Institutet.

29 okt 2012, kl 18:00
0

Annons

Pernilla Danielsson

I studien har forskarna följt 643 barn och tonåringar mellan 6-16 år i över tre års tid. Barnen och tonåringarna fick under de här åren träffa ett team bestående av läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och dietist på Rikscentrum Barnobesitas vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

– Det är så vitt jag vet en unik studie eftersom den innefattar så många barn som vi följt under så lång tid, säger doktoranden och barnsjuksköterskan Pernilla Danielsson.

Resultaten från studien är att beteendeförändrande behandling har en bra effekt för barn med såväl svår som moderat fetma. Men ju äldre barnen blir desto svårare är det att förändra deras mat- och motionsvanor.

– Hos de som hade svår fetma och påbörjade behandlingen i tonåren ser vi inte någon förändring överhuvudtaget. Och hos tonåringar med moderat fetma hade behandlingen bara viss effekt, säger Pernilla Danielsson.

Ett viktigt budskap från Pernilla Danielsson är att den här behandlingen bör komma tidigt.

– Nästan alla vi behandlade var överviktiga redan som sjuåringar. Mitt viktigaste budskap är därför att det är oerhört viktigt att vi kommer igång med förändringsarbetet tidigt, säger Pernilla Danielsson.

Idag är genomsnittsåldern för påbörjad behandling tio år, men i vissa landsting finns överhuvudtaget inte någon behandling för feta barn och tonåringar.

Att beteendeförändringarna inte slår igenom i tonåren tror Pernilla Danielsson bland annat beror på att barnen då alltför ofta redan funnit sig i sitt öde, medan mindre barn inte är lika befästa i sina beteenden.

Pernilla Danielsson har i en tidigare studie undersökt prepubertala barn förmåga att lära sig att förändra sitt beteende med stöd av läkemedlet Xenical (orlistat).

– Det fungerade över förväntan, skulle jag säga.

I den studie som nu gjorts med beteendeförändrande behandling har alla barn och tonåringar som fått läkemedel exkluderats.

I Sverige är Xenical inte godkänt för behandling av barn och tonåringar.

– Men läkemedlet skulle, kan jag tänka mig, kunna vara ett komplement för behandling av feta tonåringar där det är svårt att få genomslag för beteendeförändringar.