Annons
Nya studien om Wegovy
Har hjärt-kärlskyddet fler orsaker än minskad vikt?
Foto: Istock

Har hjärt-kärlskyddet fler orsaker än minskad vikt?

Forskarna bakom en uppmärksammad ny studie tror att fetmaläkemedlet är bra för hjärtat på flera sätt.

13 nov 2023, kl 13:38
0

Annons

En ny studie av fetmaläkemedlet Wegovy (semaglutid) har väckt stor uppmärksamhet. Studien visar att läkemedlet minskar risken för hjärtinfarkt och andra allvarliga hjärt-kärlhändelser även hos personer som inte har diabetes.

Studien är publicerad i New England journal of medicine.

Exakt hur behandlingen leder till minskad hjärt-kärlrisk vet forskarna inte. Men de menar att det sannolikt är fler mekanismer än bara patienternas viktminskning som ligger bakom.

Studerade Wegovy

Innan semaglutid godkändes som fetmaläkemedel under produktnamnet Wegovy blev det först godkänt som behandling av diabetes typ 2 i form av läkemedlet Ozempic. Tidigare studier har, som Läkemedelsvärlden rapporterat, visat att läkemedlet skyddar personer med diabetes mot hjärt-kärlsjukdom.

I den nya studien undersökte forskarna om semaglutid har en sådan effekt även hos personer som inte har diabetes.

I studien deltog 17 604 patienter vid 804 kliniker i 41 länder.  De var 45 år eller äldre och hade övervikt eller fetma och därmed ett BMI (body mass index) över 27.

Deltagarna hade inte diabetes, men däremot olika typer av hjärt-kärlsjukdom. De hade antingen haft hjärtinfarkt eller stroke eller så hade de symtom på grund av ateroskleros (åderförkalkning).

Wegovy minskade hjärt-kärlrisk

Deltagarna randomiserades till att antingen få en injektion med semaglutid en gång i veckan eller placeboinjektioner. Forskarna följde dem under i genomsnitt drygt tre år.

I semaglutidgruppen drabbades 6,5 procent av allvarliga hjärt-kärlhändelser (hjärt-kärldöd eller icke dödlig hjärtinfarkt eller stroke). I placebogruppen drabbades 8 procent.

Detta kan enligt läkemedelsföretaget Novo nordisk som tillverkar läkemedlet översättas till en signifikant riskminskning på 20 procent för dem som fick semaglutid.

Mer än bara viktminskningen

De som fick semaglutid gick föga förvånande också ned i vikt. Den genomsnittliga viktminskningen låg på omkring tio procent.

Eftersom övervikt och fetma i sig ökar risken för hjärt-kärlsjukdom ligger det nära till hands att tänka att det var viktminskningen som skyddade semaglutidgruppens hjärtan. Och det gjorde den med all säkerhet, skriver forskarna i studien – men det är inte den enda förklaringen.

Detta eftersom skillnaderna i hjärt-kärlhälsa mellan semaglutidgrupp och placebogrupp började märkas långt innan man kunde notera någon viktnedgång.

Kombination av faktorer

Semaglutid är en så kallad GLP1-agonist. Sådana läkemedel har i djurstudier bland annat visat sig kunna minska inflammation i kroppen, förbättra funktionen i hjärtats vänstra kammare och ha olika positiva effekter på blodkärlen.

Forskarna anser att hjärt-kärlnyttan av semaglutid sannolikt beror på ett flertal mekanismer i kroppen som på olika sätt är kopplade till varandra.

I en artikel om samma tema citerar nyhetsbyrån Reuters en intervju med Martin Holst Lange, vice chef för läkemedelsutveckling inom Novo nordisk:

– De kardiovaskulära fördelarna är en kombination av många faktorer, men jag skulle särskilt betona blodsockerkontroll, viktminskning och inflammation, säger han.

Vill uppdatera godkännanden

Novo nordisk har ansökt hos läkemedelsmyndigheterna i USA och EU om en uppdatering av godkännandena av Wegovy. Företaget vill att hjärt-kärlnyttan ska ingå i godkännandena och räknar med att myndigheterna beslutar om detta under nästa år.